NIPT- provtagning

Vi tar emot Er från hela Sverige!

Hos FREJA mottagning kan vi utföra NIPT-test ( Non- Invasive Prenatal Test). Ett blodprov som är riskfritt, enkelt och tillförlitligt. NIPT analyserar risken för att ditt blivande barn bär på några av de vanligaste genetiska avvikelserna. Vi kan erbjuda information, provtagning och provsvars uppföljning på vår mottagning i Enköping.

NIPT testet tas mellan graviditetsvecka 10-24 och mäter det fria DNA som den gravida kvinnan har i sitt blod under just dessa veckor.

NIPT -test medför ingen risk för missfall. Provet ger ett säkrare resultat än KUB och är enkel. Tillförlitligt- NIPT är utfört på mer än 1.4 miljoner graviditeter globalt. Känsligheten är över 99% vilket innebär av utav 100 st bekräftade trisomi 21 fall intensifieras minst 99 st.

Önskar du genomföra testet så rekommenderar vi att Ni gjort ett ultraljud innan provtagningen. Om ni inte haft möjlighet att göra ett ultraljud så kan ni ändå ta provet men först from graviditetsvecka 11+0.

NIPT Test rekommenderas INTE till dig som: Misstänks ha kromosonrubbning eller kromosomal aberration. Rekommenderas ej heller till dig som genomgått transplantationskirurgi, immunoterapi eller stamcellterapi. Har du fått blodtransfusion någon gång i livet? Rådgör med oss innan om du trots detta kan ta provet. Svaret på provet tar vanligtvis 2 veckor. För ytterligare information www.fostertest.se

Kostnad:

Erbjudande! From 2022-05 05 har vi sänkt priset för er.

Baspaket 4500 sek. Här kan du välja till fetalt kön samt könkromosomavvikelser utan extra kostnad

Utökad NIPT 6300 sek

Utökad analys för 22Q som orsakar Di Georges syndrome.  Denna analys upptäcker ca 75% av alla fall med 22q och har ytterst få falska högriskresultat.

Boka tid via 0171-45 11 00

 

Du betalar antingen via Plusgiro: 72 35 96-3
Eller via Swish: 123 513 88 13