Hepatit B och C

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som kan orsaka en inflammation i levern. Viruset finns i levern med
också i blodet och i kroppsvätskor. Smittan överförs via blod men kan också överföras via Sexuell
kontakt. Även väldigt liten mängd blod kan överföra smitta exempelvis om man sticker sig på en
använd spruta.

Efter att smittan skett tar det 2-6 månader innan man får symtom och. Sjukdomen är överförbar till
annan person 6 veckor innan symtomen uppträder och är smittsam 3-6 månader i vissa fall längre
efter att man blivit frisk. Hepatit B blir de allra flesta frisk ifrån medan några få, får sjukdomen kvar
livet ut.

Provtagning

Om du misstänker att du har Hepatit B kan detta kontrolleras enkelt via ett blodprov. Provtagningen
göra på mottagningen och är kostnadsfri.

Hepatit C

Är en inflammation i Levern som orsakas av ett Virus som sprids i huvudsak via blod. Vanligaste
sättet att drabbas av smitta är genom att dela droger med orena sprutor. Hepatit C kan i sällsynta
fall smittas via Sexuell kontakt eller om du fått blod från en blodgivare som ej kontrollerats.
När man fått smittan märker man först ingenting och ibland går sjukdomen över utan någon
behandling- Hos ca 50% av alla som fått Hepatit C finns sjukdomen kvar och kallas då för Kronisk
Hepatit. Om du blivit drabbad av Hepatit C måste du följa regler enligt smittskyddslagen !
Smittskyddslagen

Provtagning

Om du misstänker att du har Hepatit C kan detta kontrolleras enkelt via ett blodprov.
Provtagningen göra på mottagningen och är kostnadsfri.