Barnmorskemottagning

Varmt välkommen till FREJA s barnmorskemottagning!

  • Hos oss är Alla välkomna oavsett vilken Region eller Familjeläkarmottagning ni tillhör.
  • Alla våra barnmorskor är legitimerade med lång yrkeserfarenhet!
  • Ni behöver ingen remiss för att besöka oss!
  • Vi har vårdavtal med Region Uppsala så de flesta besöken är helt kostnadsfria!

Vi tar hand om dig på mottagningen under din graviditet. Vi följer dig och erbjuder regelbundna besök och undersöker hur du och ditt barn mår.  Förutom vård under graviditet kan vi erbjuda information, råd och hjälp i valet av preventivmedel och ge information och råd kring familjeplanering, abort och akuta p-piller. Vi tar också hand om de gynekologiska hälsokontrollerna, så kallad cellprovscreening, som utförs för att upptäcka HPV och tidiga cellförändringar. Är du född 1994-1999 kan du från i år vaccinera dig hos oss mot HPV hel kostnadsfritt. Läs mer om detta här på hemsidan. Provtagning för sexuella överförbara sjukdomar och smittsspårning ingår i vårt arbete. Vi tar emot både kvinnor och män oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. All rådgivning på barnmorskemottagningen är gratis.

Varmt välkommen!