fbpx

Sexuell Hälsa

WHO- definierar Sexualitet som en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Det är ett grundbehov och en aspekt att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan få orgasm eller inte och är heller inte summan av våra liv. Dessa kan men behöver inte vara sexualitet. Sexualitet är så mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet, den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt röra vi varandra. Sexualitet påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.