Nipt- Test

Vi tar emot dig från hela Sverige!

NIPT-test ”Non- Invasive Prenatal Test”. Är ett blodprov som är riskfritt, enkelt och tillförlitligt. NIPT analyserar risken för att ditt blivande foster bär på några av de vanligaste genetiska avvikelserna. Vi erbjuder information, provtagning och provsvars uppföljning på vår mottagning i Enköping. NIPT test tas mellan graviditetsvecka 10-24 och mäter det fria DNA t som du har i ditt blod från fostret under just dessa veckor.

NIPT -test medför ingen risk för missfall och ger ett säkrare resultat än KUB.  Tillförlitligt- NIPT är utfört på mer än 1.4 miljoner graviditeter globalt. Känsligheten är över 99% vilket innebär av utav 100 st bekräftade Trisomi 21 fall intensifieras minst 99 st. Önskar du genomföra testet så är vår rekommendation att du gjort ett ultraljud innan provtagningen. Dels för att räkna antalet foster och dels för att fastställa graviditetens längd.  Man kan göra Nipt-test även om man väntar tvillingar.  Nipt-test vid tvillinggraviditet kan dock inte analysera vilken tvilling som eventuellt har en kromosomavvikelse.

Begränsningar: NIPT Test kan ej tas före graviditetsvecka 10.  NIPT test rekommenderas inte till dig som har eller misstänks ha kromosonrubbning eller kromosomal aberration. Rekommenderas ej heller till dig som genomgått transplantationskirurgi, immunoterapi eller stamcells terapi. Har du fått blodtransfusion någon gång i livet? Rådgör med oss innan om du trots detta kan ta provet. Svaret på provet tar vanligtvis 2 veckor. För ytterligare information www.fostertest.se

Ultraljud & NIPT-test

NIPT  baspaket inkl Ultraljud från v 10 + 0

  • Trisomi 21 (Downs syndrom) Trisomi 18 (Edwards syndrom) Trisomi 13 (Pataus syndrome)
  • Fetalt kön samt könskromosomavvikelser utan extra kostnad

Pris: 6000 sek

*Du väljer! Betalning via Qliro-faktura alternativt via Swish på plats.

 

NIPT utökad inkl Ultraljud från v 10+0. 

  • Trisomi 21 (Downs syndrom) Trisomi 18 (Edwards syndrom) Trisomi 13 (Pataus syndrome)
  • Utökad analys för 22Q som orsakar Di Georges syndrome. Analysen upptäcker ca 75% av alla fall med 22q och har ytterst få falska högrisk resultat.
  • Fetalt kön samt könskromosomavvikelser utan extra kostnad

Pris:  7300 sek

*Du väljer! Betalning via Qliro-faktura alternativt via Swish på plats.

 

Boka tid här

Läs mer om vår ultraljudsmottagning

 

NIPT-Test

Om du inte har möjlighet att boka ett ultraljud innan rekommenderas att provet tas först i graviditetsvecka 11+0 enligt senaste mensens första dag.

Baspaket

  • Trisomi 21 (Downs syndrom) Trisomi 18 (Edwards syndrom) Trisomi 13 (Pataus syndrome)
  • Fetalt kön samt könskromosomavvikelser utan extra kostnad

Pris: 4500 sek.

Utökad NIPT

  • Trisomi 21 (Downs syndrom) Trisomi 18 (Edwards syndrom) Trisomi 13 (Pataus syndrome)
  • Utökad analys för 22Q som orsakar Di Georges syndrome.  Denna analys upptäcker ca 75% av alla fall med 22q och har ytterst få falska högrisk resultat.
  • Fetalt kön samt könskromosomavvikelser utan extra kostnad.

Pris: 6300 sek

Enbart NIPT test betalas via Swish på plats: 123 513 88 13

Boka tid via 0171-45 11 00