HPV Vaccin

Vi vaccinerar dig som är född mellan åren 1994 – 1999

HPV Humant Papillomvirus, är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Man har upptäckt ca 200 varianter av HPV där vissa virustyper orsakar hudvårtor, andra könsvårtor (kondylom) och några typer orsakar cancer framför allt i livmoderhalsen, könsorganet och svalget. Viruset sprids enkelt via hud och slemhinnekontakt. De allra flesta får inga symtom alls. En majoritet av alla sexuellt aktiva drabbas och varje år får omkring 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakats av HPV. Över 8000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 550 st utvecklar cancer och ca 150 st avlider av sjukdomen.

Vi vaccinerar med vaccinet Gardasil 9

Det är ett 9-valent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Hur går det till?

Boka tid hos oss via 1177 alternativt ring för tids bokning.

När du kommer till oss finns en QR-kod i väntrummet som du enkelt scannar och därefter fyller du i en hälsodeklaration. Om du är lämplig för vaccination, erhåller du vaccin + självprovtagningstest. Vi vill att du sitter ner och väntar 15 min efter vaccinationen. Om du vill så tar du ditt självtest på mottagningen innan du går hem.Nästa vaccinationsdos ska tas om 3 år och det är därför viktigt att du tar de självtest som skickas hem till dig. Det viktigaste är att fortsätta ta sitt cellprov som man blir kallad till inom screeningprogrammet!

Du ska inte vaccineras om:

  • Du är överkänslig mot något innehåll i vaccinet eller tidigare haft en svår allergisk reaktion mot något innehåll i vaccin
  • Om du har feber eller känner dig sjuk den aktuella vaccinationsdagen
  • Om du är gravid

 Skyddseffekt

HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer vaccinerna innehåller om man inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad. Vaccinerna läker inte en redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring. Alla vacciner skyddar mot HPV typ 16 och 18 och det är dessa HPV-typer som oftast orsakar livmoderhalscancer (omkring 70 procent av fallen) och analcancer (80 procent av fallen).Skyddet från HPV-vaccin förväntas vara långvarigt och följs kontinuerligt upp i studier och i övervakningsprogrammet.

Biverkningar

De flesta reaktioner som förekommer är milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna är lokala reaktioner smärta, rodnad, svullnad och kliande vid stickstället, kortvarig feber, huvudvärk, trötthet och illamående. Svimning kan förekomma, efter eller till och med före vaccination, och räknas framför allt som en reaktion på nålsticket. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta (folkhälsomyndigheten.se).