Gravid

Är du gravid?

Vi vill följa dig under din graviditet! Gemensamt med dig skapar vi en planering efter de behov och önskemål du önskar. Välkommen att boka en tid för inskrivning. Alla besök hos barnmorskan är frivilliga och kostnadsfria. Behöver du tolk under besöket, meddela oss, så ordnar vi det!

Gravid

Att vänta barn kan vara en av de mest omtumlande händelserna i livet och kan väcka många tankar och frågor. Under besöken hos oss får du möjlighet att ställa frågor samtidigt som vi följer din graviditet och undersöker hur du och barnet mår.Hör av dig till oss så snart du fått graviditets beskedet för att boka in en tid för inskrivning & hälsosamtal. Din partner får gärna följa med under besöken. Är du ensam går det bra att ta med en kompis eller komma till oss ensam. Vid ett tillfälle önskar vi träffa dig utan medföljande. Under hälsosamtalet kommer du och din barnmorska tillsammans gå igenom en planering för dina graviditets besök. Du som är helt frisk erbjuds ungefär ca 10 besök. Ibland behövs fler besök beroende på ditt hälsotillstånd, situation, för att veta hur du och barnet mår.

Fosterdiagnostik och Ultraljudsundersökning under graviditet

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika medicinska undersökningar och tester av fostret. Genom ultraljud, KUB-test NIPT-test, fostervattenprov och moderkaksprov kan svar ges om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar. Alla gravida har rätt till en allmän information men det är helt upp till dig som är gravid om du önskar genomgå fosterdiagnostik eller inte. De flesta barn föds friska. Enligt akademiska.se så föds endast 2 % av alla nyfödda barn med någon form av allvarlig avvikelse.Fosterdiagnostik är frivillig. Behöver du mer information för att ta ställning, tala med oss barnmorskor. Nedan kan du läsa mer om tillvägagångssätt för Ultraljud, KUB, NIPT-test.

Rutinultraljudsundersökning

Alla gravida erbjuds ultraljudsundersökning någon gång mellan graviditetsvecka 18-20.

Syftet med undersökningen är att:

  • Fastställa graviditetens längd
  • Räkna antalet foster
  • Undersöka moderkakas placering

Undersökningen underlättar i bedömningen av din graviditet om något skulle inträffa senare under graviditeten. Ultraljud ger ett säkrare svar på graviditets längden än att räkna själv efter senaste mensens första dag. Inför förlossningen kan det också vara bra att känna till moderkakans placering samt räkna antalet foster. Undersökningen utförs på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ljudvågorna påverkar inte barnet (1177.se)Vi hjälper till med tids bokning för rutinultraljud om du önskar genomföra undersökningen.

Önskar ni göra privat ultraljud, kan vi erbjuda det på vår ultraljudsklinik se länk.

Frejamottagnings ultraljudsklinik

KUB- test

KUB står för kombinerat ultraljud och blodprov. Provet är en uppskattning och ger inte helt säkra svar. KUB innebär en sannolikhetsbedömning av om fostret har ett onormalt antal kromosomer av kromosom 13, 18,21. Blodprovet tas på vår barnmorskemottagning i graviditetsvecka 9-12. Ultraljudsundersökningen utförs senare på akademiska sjukhuset i graviditetsvecka 12-13. När du gör din KUB- ultraljudsundersökning på akademiska sjukhuset får du också en sannolikhetssiffra. Låg-risk eller hög risk. Ibland kan man behöva komplettera med andra prov för att ge ett helt säkert svar (akademiska.se)

NIPT-test

NIPT är en förkortning av Non-invasive prenatal testing. Provet tas enkelt via ett blodprov och är riskfritt för både mor och barn. Provet kan tas from graviditetsvecka 10 då det vid den tidpunkten finns DNA från fostret i ditt blod. NIPT – test är mycket tillförlitligt vid ett låg risksvar.Vid högrisk svar rekommenderas att provet kompletteras med invasiv fosterdiagnostik (fosterdiagnostik med viss risk).

Önskar du ta NIPT-prov privat utanför Regionen Uppsalas erbjudande kan vi hjälpa dig med det på mottagningen. Tala med oss barnmorskor.

För info se länk: Freja nipt

 

Vill du veta mer om vilka foster diagnostiska metoder som finns var god se länkEn film om fosterdiagnostik