Klamydia

Är en av Sveriges vanligaste könsjukdomar. Klamydia orsakas av en bakterie som sprids via samlag antingen via vaginala samlag men även vid anala samlag. Obehandlad Klamydia kan orsaka komplikationer och värsta fall leda till sterilitet. Det är därav ur hälsosynpunkt viktigt att testa dig om risken för smitta finns. Vi tar emot både kvinnor och män för provtagning. Du kan skydda dig mot Klamydia genom att använda Kondom vid samlag.

Symtom för kvinnor kan vara:

 • Sveda man kissar
 • Mellanblödningar
 • Illaluktande flytningar
 • Ont långt ner i magen
 • Svullnad och värk i leder
 • Feber

Män kan få:

 • Sveda man kissar
 • Flytningar från urinröret
 • Svullnad och värk i pungen
 • Svullnad och värk i leder
 • Feber

Viktigt att tänka på att Klamydia kan vara helt symtomfri!

När kan jag ta prov?

Tidigast en vecka efter smittotillfället.

Hur går provtagningen till?

Män lämnar endast ett urinprov. Man ska då inte kissat 1 h före provtagningen. Kvinnor kan antingen lämna prov från slidan eller livmodertappen. Detta prov tas enkelt med hjälp av en bomullspinne. Du kan ta provet själv eller också hjälper vi dig med provtagningen.

Hur får jag svar?

Svaret får du av oss inom en vecka.

Behandling

Klamydia behandlas med antibiotika.

Smittspairning

Eftersom Klamydia kan ge allvarliga följdsjukdomar fims den med i Smittskyddslagen. Alla som misstänkts ha Klamydia måste därav provtas och behandlas. Om det skulle visa sig att du har blivit smittad av klamydia blir du kallad till oss för smittspåmingsamtal till.