Vår ultraljudsklinik

Ultraljud i lugn trygg miljö

Vi erbjuder fosterdiagnostik och ultraljudsundersökning under hela graviditeten. Hos oss är alla välkomna oavsett vilken Region eller Barnmorskemottagning ni tillhör  Alla våra undersökningar utförs av Certifierade Ultraljuds barnmorskor. Vi arbetar med den senaste ultraljudsutrustningen som utförs i 2 D och 3D/4D-teknik. Ni behöver ingen remiss för att besöka oss.

Ni kan välja att betala med Swish direkt på plats, alternativt senare via Qliro- faktura.

Foto och film går att köpa under besöket. Tänk på att vid sen avbokning mindre än 24h innan det bokade besöket avgår full debitering.

*Begränsningar 3D/4D
Efter graviditetsvecka 34 är det svårare att få fram en bra bildkvalité . BMI över 30 vid inskrivning på mödravården kan försvåra bildtagningen. Även barnets fosterläge kan försvåra möjligheterna till 3D/4D

*Optimalt
Bästa förutsättningar för 3D är i graviditetsvecka 26-30 då barnet storlek är optimal, men kan inte garanteras.

NIPT inkl Ultraljud Baspaket

  • Trisomi 21 (Downs syndrom) Trisomi 18 (Edwards syndrom) Trisomi 13 (Pataus syndrome)
  • Fetalt kön och könskromosom avvikelser (Turner syndrome  & Klinefelters syndrome) utan extra kostnad

Pris 6000 Sek.

Boka här

NIPT inkl Ultraljud Utökad

  • Deletions syndrom 22 Q. (DiGeorges syndrom)
  • Trisomi 21 (Downs syndrom) Trisomi 18 (Edwards syndrom) Trisomi 13 (Pataus syndrome)
  • Fetalt kön och könskromosom avvikelser (Turner syndrome  & Klinefelters syndrome) utan extra kostnad

Pris 7300 Sek.

Boka här

Viabilitetsultraljud from v 8-tom 12+2

Dessa ultraljud utförs from 8 fulla graviditetsveckor det vill säga starten av graviditetsvecka 9. Undersökningen ger svar på viabilitet, graviditetens längd och vi räknar antalet foster. För optimala förutsättningar, kom med fylld urinblåsa. Undersökningen tar ca 20 min. Pris:1300 Sek

Boka här

Tidigt Ultraljud (TUL) from v 12+3- tom 15+6

Tidigt Ultraljud kan utföras from v 12+3 det innebär starten av graviditetsvecka 13. Här kan viabilitet, graviditetslängd och antal foster diagnostiseras. Vi beräknar fram ett förlossningsdatum och utför en anatomisk granskning av barnet, enligt nationella riktlinjer.  För optimala förutsättningar, kom med fylld urinblåsa. Undersökningen tar ca 20 min. Pris 1500 Sek

Boka här

Tillväxt ultraljud from v 25+ 0 Singelgraviditet

Vi erbjuder tillväxt ultraljud from v 25 + 0 ända fram till beräknad förlossning. Här kan man säkerställa att barnets tillväxt är som förväntat. Enbart singelgraviditet. Undersökningen tar ca 20 min. Pris 1600 Sek.

Boka här

Tillväxt ultraljud from v 25+ 0 Duplexgraviditet

Vi erbjuder tillväxt ultraljud from v 25 + 0 ända fram till beräknad förlossning. Här kan man säkerställa att barnets tillväxt är som förväntat. Undersökningen tar ca 45 min. Pris 1900 Sek.

Boka här

Obstetriskt Ultraljud med anatomi granskning from graviditetsvecka 14-40

Obstetriskt Ultraljud med anatomi granskning from graviditetsvecka 14-40 Undersökningen tar 3o min. Pris 1700 Sek.

Boka här