Vår Ultraljudsklinik

Hos oss är ALLA välkomna oavsett om du valt att gå hos oss för graviditetskontroller eller inte. Alla våra undersökningar utförs av Certifierade Ultraljuds barnmorskor. Trivs du hos oss är du välkommen att lista dig även under din graviditet.

Ni kan välja att betala med Swish på plats, alternativt via Qliro- faktura.

OBS! Sen avbokning mindre än 24h innan det bokade besöket avgår full debitering.

Viabilitetsultraljud from v 8-tom 12+2

Dessa ultraljud utförs from 8 fulla graviditetsveckor det vill säga starten av graviditetsvecka 9. Undersökningen ger svar på viabilitet, graviditetens längd och vi räknar antalet foster. För optimala förutsättningar, kom med fylld urinblåsa. Undersökningen tar ca 20 min

Boka här

Tidigt Ultraljud (TUL) from v 12+3- tom 15+6

Tidigt Ultraljud kan utföras from v 12+3 det innebär starten av graviditetsvecka 13. Här kan viabilitet, graviditetslängd och antal foster diagnostiseras. Vi beräknar fram ett förlossningsdatum och utför en anatomisk granskning av barnet, enligt nationella riktlinjer.  För optimala förutsättningar, kom med fylld urinblåsa. Undersökningen tar ca 20 min.

Boka här

Tillväxt ultraljud from v 25+ 0 Singelgraviditet

Vi erbjuder tillväxt ultraljud from v 25 + 0 ända fram till beräknad förlossning. Här kan man säkerställa att barnets tillväxt är som förväntat. Enbart singelgraviditet. Undersökningen tar ca 20 min

Boka här

Tillväxt ultraljud from v 25+ 0 Duplexgraviditet

Vi erbjuder tillväxt ultraljud from v 25 + 0 ända fram till beräknad förlossning. Här kan man säkerställa att barnets tillväxt är som förväntat. Undersökningen tar ca 45 min

Boka här