Barnmorskemottagning

Vi tar hand om dig på mottagningen under Din/Er graviditet. Vi följer dig/Er och erbjuder regelbundna besök och undersöker hur du och ditt barn mår under graviditeten. Besöken hos oss är gratis och helt frivilliga. Förutom vård under graviditet kan vi erbjuda information, råd och hjälp i valet av preventivmedel och ge information om abort och akuta p-piller. Vi tar också hand om de gynekologiska hälsokontrollerna som finns för att upptäcka tidiga cellförändringar.

Provtagning för sexuella överförbara sjukdomar och smitts spåring ingår i vårt arbete. Vi tar emot både kvinnor och män oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. All rådgivning på barnmorskemottagningen är gratis.

Vi ser fram emot ett möte!

pb_familjbylindaeliasson-69