Fosterdiagnostik under din graviditet

Vad menas med fosterdiagnostik ?Det finns inga tester eller undersökningar som garanterar dig ett 100 % friskt barn. Men  ultraljud, NIPT , KUB, fostervattenprov, moderkaksprov kan visa om fostret har avvikelser eller sjukdomar. Man kan enkelt säga att fosterdiagnostik är ett ”samlingsnamn” för olika tester och undersökningar.

Ultraljud

Ett obstetriskt ultraljud är ett diagnostiskt test som har värdefull betydelse för kontroll av graviditeter. Tydligt kan man se ditt barns utveckling vilket gör ultraljud till den viktigaste diagnostiska testet. Här kan vi utvärdera fostrets tillväxt, upptäcka avvikelser eller andra problem som kan uppstå. Ultraljud  för att kontrollera detta. Enkelt förklarat använder man högfrekventa ljudvågor för att återskapa en inre bild av det väntande barnet och vävnaderna runt omkring. Ultraljudsapparaten kan ge bilder och med dagens teknik till och med visa rörelser.

  • 2 D Ultraljud: Bilderna visas i 2 dimensioner
  • 3D Ultraljud: Bilderna visas i 3 dimensioner
  • 4D Ultraljud: Bilderna visar djup och rörelser som pågår just i stunden

 

2D Ultraljud