Vilka faktorer påverkar möjligheten att bli gravid?

Det finns flera olika faktorer som påverkar möjligheten att blir gravid. Goda levnadsvanor har visat sig spela stor roll för fertiliteten hos både kvinnor och män. Vad är då goda levnadsvanor? Man kan enkelt förklara detta med att minska eller begränsa tillgången på hälsoskadliga produkter och öka ditt medvetande att välja mer hälsofrämjande produkter miljöer och aktiviteter. Vad vi äter och hur mycket vi rör på oss har stor inverkan. Så passa på redan nu att reflektera över dina levnadsvanor. Börja gärna med någon fysisk aktivitet exempelvis en promenad om dagen det är en jättebra början! Påbörja en avvänjningsperiod av tobak/nikotin, sluta gärna helt. Passa på att se över dina kostvanor! Livsmedelsverket är Sveriges kontrollmyndighet är experter på livsmedel. Här kan du få information om matvaror, hälsa och miljö:www.livsmedelsverket.se De har också jättebra information om mat när du är gravid.