Föda Utan Rädsla- Live digitalt!

Kursinnehåll
Varmt välkommen att gå en förlossningsförberedande kurs i Föda utan rädsla med en av våra leg.barnmorskor!
Föda utan rädsla är en metod som fokuserar på förlossningshälsa och där målet är att du ska föda i trygghet.
Utbildningen vänder sig både till dig som ska föda barnet och till din partner/stödperson.

Din kropp kan redan föda!
Oavsett om du är förstföderska eller omföderska, och hur du än önskar föda ditt barn, ger föda utan rädsla er verktyg för att stärka tilliten till kroppens förmåga.
Under kursen går vi igenom de fyra verktygen Andning, Avspänning, Rösten och Tankens kraft, som tillsammans hjälper dig att få tillgång till det som din kropp redan kan. De konkreta verktygen går att använda under förlossningen alla faser, och ger er goda förutsättningar för att tillsammans få en positiv upplevelse.

Boka vårens datum redan nu för att garantera er en plats!

31/3
28/4
26/5

Tid: 13.00-17.00

Villkor
– En anmälan samt kostnaden för denna avser max två personer.
– Länken till online-kursen mailas till dig senast dagen innan utbildningen.
– Anmälan är bindande.

Vid bokning, ange:  namn, mailadress, samt antal deltagare
SWISHA kurspriset:
123 513 88 13

KOSTNAD: 950 kr, gäller för två personer.

Varmt välkomna!

Boktips!

Föda utan rädsla är grundad av Susanna Heli


    Ditt namn *

    Email *

    Antal deltagare*