Kurser

Föräldraförberedelse i grupp

Alla som väntar sitt första barn, och är inskrivna hos oss på FREJA mottagning, har möjligheten att delta i våra föräldragrupper. Gruppen är till för att förbereda er inför förlossningen, föräldraskapet och livet tillsammans med det nyfödda barnet. Under träffarna utgår vi från era frågeställningar och behov, ni får möta andra i samma livs fas och någon av FREJAs barnmorskor delger er sin kunskap och erfarenhet.

Läskiga gruppövningar förekommer inte. Det är högt i tak, alla frågor är välkomna och det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Ta gärna med eget fika.

Gravidyoga

Öka din rörlighet och kom i god fysisk form före förlossningen tillsammans med Ann-Marie, som är barnmorska på FREJA och yogainstruktör.

För Gravidyogatillfällen:Läs mer om Ann-Maries yoga på www.forlivet.nu